TELEFONICKÝ KONTAKT

Prosím Vás, kontaktujte ambulanciu v naozaj odôvodnených prípadoch, bežné príznaky typu nádcha, pokašliavanie, zvýšené teploty prípadne bežné krátkotrvajúce hnačky zvládnete aj bez našej pomoci, snáď Vám pomôžu aj moje články na tejto stránke. Pokiaľ stav dieťaťa nevyžaduje urgentné riešenie , smerujte svoje telefonovanie do poobedných hodín, najlepšie Vám poradíme po jednej hodine, vo štvrtky po pol štvrtej. Kvôli administratívnym úkonom a potvrdeniam nemusíte dopredu volať. Pokiaľ zabudnete termín poradne alebo preventívky, píšte alebo volajte poobede..V doobedných hodinách nie sme schopné ani pri najlepšej vôli reagovať na každé zvonenie. Ošetrujeme deti prítomné v ambulancii, vybavujeme administratívu, očkujeme, odoberáme krv….

Pre zaujímavosť počas víkendu náš telefón zvoní cca 60-70 krát, my však počas víkendu naozaj neordinujeme ( pokiaľ neslúžim na pohotovosti). V pondelky máme od 7,00 do 15,00h cca 150- 200 prijatých aj neprijatých hovorov na naozaj všetky telefóny!