• starostlivosť o deti a dorast od 0 do 28 rokov
 • časové rozdelenie ošetrovania akútnych stavov a preventívnej starostlivosti
 •  unikátny registračný systém pacientov v čakárni- EVIPA- ktorý umožňuje optimalizáciu našej práce a minimalizuje čakanie pacientov
 • CRP prístroj s možnosťou okamžitého stanovenia hladiny CRP, čo uľahčuje diagnostiku infekčných ochorení a znižuje spotrebu antibiotík, stanovenie hladiny hemoglobínu v krvi, čo umožňuje rozpoznanie anémie
 • močový analyzátor- okamžité semikvantitatívne vyšetrenie moču
 •  mikroskopické vyšetrenie moču
 • ukážka prvej pomoci a resuscitácie priamo na resuscitačnej figuríne
 •  možnosť zapožičania dojčenskej váhy pri problémoch s kŕmením
 •  možnosť zapožičania inhalátora
 •  možnosť terapie lampou Bioptron od firmy Zepter (ošetrenie drobných poranení, kožných afekcií, mukokél, výronov, kožných ekzémov)
 •  telefonické rady pri akútnych stavoch pre našich pacientov aj mimo ordinačných hodín
 • objednávanie na presný čas, týka sa poradní a preventívnych prehliadok, príp.konzultácií
 •  návštevy v domácom prostredí po dohode