Lekár

MUDr. Zora Zdráhalová

Študovala som na LF UK Bratislava, po ukončení štúdia v roku 2001 som nastúpila na Detské oddelenie NsP v Ružomberku, kde som pracovala 7 rokov. Po úspešnom absolvovaní špecializačných skúšok z odboru pediatria som v roku 2008 nastúpila ako praktický lekár pre deti a dorast do vlastnej ambulancie, následne som v roku 2012 úspešne zložila špecializačnú skúšku z odboru dorastové lekárstvo a ošetrujem deti a dorast od 0 do 28 rokov. 

Okrem práce vo svojej ambulancii som členkou Výboru Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti SLS a zastávam funkciu krajského odborníka MZ SR pre primárnu pediatrickú starostlivosť. 

Sestra

Eva Fričová

Študovala na Strednej zdravotnej škole v Liptovskom Mikuláši v odbore detská sestra. Po ukončení štúdia pracovala v DFNsP Bratislava na Klinike detskej neurológie. V roku 1998 nastúpila do našej ambulancie, kde pracuje doteraz.

Sestra

Anna Furielová

Študovala na Strednej zdravotnej škole v Ružomberku v odbore všeobecná sestra, po ukončení tohoto štúdia absolvovala odbor diplomovaná pôrodná asistentka na SZŠ v Banskej Bystrici.  Následne pracovala 2 roky v Pardubiciach na Oddelení gynekológie a pôrodníctva. Niekoľko rokov sa venovala opatrovaniu detí v zahraničí. Po návrate pracovala ako sestra v LSPP pre deti a dorast  a v imunoalergologickej ambulancii. Od roku 2017 pracuje v našej ambulancii.