Dieťa a covid-19

MATERIÁL SPRACOVANÝ s významnou pomocou stránky www.pediatridetom.sk, kde nájdete MANUÁLY na určenie závažnosti zdravotného stavu dieťaťa aj postup pri ochorení covid-19.

Čo je Covid-19?

 • Covid-19 je infekčné ochorenie, pri ktorom majú deti príznaky nachladnutia alebo príznaky podobné chrípke.
 • Ak má Vaše dieťa takéto príznaky, nechajte ho doma. Sledujte jeho stav, otestujte ho domácim antigénovým testom alebo ho zahláste cez korona.gov.sk na PCR test. Tento test sa u detí vykonáva z hrdla a u väčších detí aj z hlbšej časti nosa (nosohltan). Toto vyšetrenie deti vnímajú ako šteklivé až nepríjemné, ale tieto pocity rýchlo ustúpia. Dieťa pred testovaním oboznámte s tým, ako sa vyšetrenie robí.
 • Ak je PCR test pozitívny alebo ak máte obavy o dieťa pre príznaky, kontaktujte telefonicky alebo správou SMS alebo mailom detského lekára svojho dieťaťa, aby rozhodol o ďalšom postupe
 • Dbajte na ROR – ruky (dôsledné umývanie teplou vodou alebo dezinfikovanie alkoholovým prípravkom), odstup (snažte sa, aby choré dieťa bolo čo najmenej v kontakte s ostatnými členmi rodiny), rúško (v spoločných priestoroch v rodine, pri kontakte s oslabenými príbuznými používajte prekrytie horných dýchacích ciest).

Ako sa koronavírus šíri?

 • vdychovaním vzduchu, vydýchnutého infikovaným človekom, ktorý obsahuje kvapôčky s vírusom
 • dotykom kvapôčok s vírusom s očami, nosom alebo ústami, hlavne ak chorá osoba kašle alebo kýcha
 • dotykom očí, nosa alebo úst rukami, ktoré chytali predmety, na ktorých sú zachytené vírusy

SARS-Cov-2 vírus sa prenáša z človeka na človeka. Je prítomný v kvapôčkach vo vydychovanom vzduchu infikovanej osoby najmä pri kašli, kýchaní, kričaní alebo speve. Niektoré z najmenších kvapôčok s vírusmi môžu zostať voľne vo vzduchu niekoľko minút až hodín, prúdy vzduchu ich roznášajú po priestore. Najviac nakazených kvapôčok sa nachádza do vzdialenosti 2 metre od chorej osoby. Kvapôčky s vírusom kontaktná osoba vdýchne alebo sa jej dostanú do očí, alebo sa zachytia na okolitých predmetoch. Infekčné kvapôčky sú tiež na koži infikovanej osoby, hlavne na rukách, a tiež tak sa dostáva vírus na okolité predmety. Po dotyku s týmito predmetmi si potom človek vírus prenesie na svoju tvár, ústa alebo oči. Nakazenie chytaním predmetov je však oveľa menej časté ako vdýchnutím nakazených kvapôčok. Vírus môžu prenášať aj nakazení, ktorí nemajú žiadne príznaky. Prenos potravinami nebol dokázaný. Nepoužívajte dezinfekčné prostriedky na čistenie ovocia a zeleniny, stačia bežné hygienické opatrenia. Takisto nie je pravdepodobné, že sa vírus prenáša pitnou vodou. Neroznáša sa ani cez vodu v riekach, jazerách alebo v mori. Vírus sa našiel v splaškoch v kanalizáciách, ale odpadové vody sú vždy upravované dezinfekčnými prostriedkami, ktoré ničia vírusy a baktérie.

Ako zabrániť šíreniu koronavírusu?

Dôkladné umývanie rúk je základným pravidlom osobnej hygieny. Je to jedna z najjednoduchších a najlepších spôsobov, ako zabrániť šíreniu infekcie. Ruky umývajte mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, pri nemožnosti umytia rúk dezinfikujte tieto alkoholovým roztokom s množstvom alkoholu aspoň 60percent.

Pri smrkaní nosa dbajte na toto:

 • Používajte jednorázové papierové vreckovky.
 • Hneď po požití odhoďte vreckovky do odpadkového koša.
 • Po smrkaní si umyte ruky alebo použite dezinfekčný alkoholový prípravok.

Pri kýchaní alebo kašli dbajte na toto:

 • Nekýchajte ani nekašlite do dlaní.
 • Použite jednorázové vreckovky na prekrytie úst a nosa, alebo si zakryte ústa a nos ramenom a lakťovou jamkou.
 • Po kašli alebo kýchaní si umyte ruky alebo použite dezinfekčný alkoholový prípravok.

Poučte svoje dieťa, aby si neumytými rukami nechytalo oči, nos a ústa.

Po infikovaní sa nastáva tzv.inkubačná doba, je to čas od infikovania sa po vznik klinických príznakov. Pri covide trvá v priemere od 2-14 dní, najčastejšie 3-5 dní. Odhaduje sa, že až 30% nakazených osôb nemá príznaky vôbec. 

Príznaky sú podobné ako pri iných vírusových infekciách a sú zvyčajne mierne. Dieťa môže mať:

 • horúčku, niekedy triašku
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie nosom
 • nádchu
 • bolesti svalov
 • únavu,
 • bolesť hlavy
 • bolesť hrdla
 • riedku stolicu až hnačku
 • vracanie
 • vyrážky
 • stratu chuti a čuchu
 • malé bábätká môžu byť plačlivé, podráždené alebo menej aktívne, menej sa dojčia alebo pijú mlieko

Ak má Vaše dieťa takéto príznaky, zostaňte doma, zabráňte kontaktu Vášho dieťaťa s inými osobami, nechoďte von a necestujte. Odporúčané je testovanie PCR, prípadne pretestovanie Ag testom v najbližších 1-2 dňoch. Príznaky zvyčajne ustúpia do 2 týždňov, najčastejšie trvajú 2-7 dní. Niektoré deti môžu mať aj vážnejšie príznaky ako sú problémy s dýchaním, neustupujúca teplota alebo zhoršovanie celkového stavu, odhaduje sa, že sa tento ťažší priebeh vyskytuje asi u 20% detí s príznakmi. Deti s vážnym stavom musia byť hospitalizované. Takéto deti s komplikovaným priebehom ochorenia sa zvyčajne zotavia do 3-6 týždňov. Deti so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu infekcie majú zvyčajne iné pridružené ochorenia ( poruchy imunity, chronické ochorenia srdca, obličiek, genetické anomálie, onkologické ochorenia…)

MIERNE PRÍZNAKY OCHORENIA-

 • dieťa má nádchu, upchatý nos, kýcha, má škriabanie alebo bolesť hrdla, štípu a slzia mu oči
 • dieťa má kašeľ, kašeľ významne neprerušuje spánok a nebráni dieťaťu v zvyčajných denných činnostiach a hrách
 • dieťa sa sťažuje na pobolievanie celého tela, svalov, je unavené a slabé, nemá ťažkosti s dýchaním
 • dieťa má miernu bolesť hlavy, ktorá ho neruší zo spánku
 • dieťa má horúčku, ktorá dobre odpovedá na liečbu liekmi
 • dieťa stratí chuť a čuch
 • pozorovaná je znížená chuť do jedla
 • dieťa napína na vracanie, má miernu bolesť brucha, ktorá prichádza a odchádza, nebudí sa v noci
 • dieťa občasne zvracia alebo má hnačku

STREDNE ZÁVAŽNÉ PRÍZNAKY OCHORENIA-

 • dieťa má pretrvávajúcu horúčku nad 39st.C, ktorá zle reaguje na lieky proti horúčke alebo trvá viac ako 5 dní, horúčka nad 40st.C viac ako 1deň
 • dieťa má pretrvávajúci kašeľ, ktorý ho ruší v spánku i pri hre a zhoršuje sa
 • dieťa ťažšie a rýchlejšie dýcha pri námahe (námahová dušnosť) – dolná časť rebier a časť brucha pod rebrami sa vťahuje pri nádychu dovnútra, ale v kľude dýcha voľne ako zvyčajne, môžu byť počuteľné pískavé zvuky pri dýchaní
 • dieťa je slabé, výrazne unavené a staršie deti sa sťažujú na občasné závraty (točenie hlavy)
 • dieťa má pretrvávajúcu bolesť hlavy (nie občasné pobolievanie hlavy)
 • dieťa má pretrvávajúcu bolesť brucha, niekoľko krát denne vracia, ale toleruje tekutiny, má opakované objemné alebo vodnaté hnačky
 • dieťa menej pije ako zvyčajne a má mierne príznaky dehydratácie (suchšie sliznice v ústach, málo sĺz pri plači, menej časté močenie)

ZÁVAŽNÉ PRÍZNAKY OCHORENIA

 • u dojčaťa mladšieho ako 3 mesiace každá horúčka nad 38st.C
 • dieťa má problémy pri dýchaní aj v kľude, nepravidelne dýcha a má prestávky v dýchaní (apnoické pauzy), nevie súvisle hovoriť bez prerušenia, nevie sa napiť a najesť bez prestávok, dusí sa („lapá po dychu“), zreteľne sa mu vťahujú svaly pod hrudníkom aj hrudná kosť
 • veľmi rýchlo dýcha (aj keď nemá horúčku): vo veku do 3 mesiacov viac ako 60 dychov/minútu, vo veku 3-12 mesiacov viac ako 50 dychov/minútu, vo veku 1-5 rokov viac ako 40 dychov/minútu, vo veku od 6-11 rokov viac ako 30 dychov/min, vo veku nad 12 rokov viac ako 20 dychov/minútu
 • dieťa má sivé až modré sfarbenie kože hlavne na perách, na tvári a prstoch rúk a nôh, alebo je výrazne bledé a má mramorovanú kožu
 • dieťa sa sťažuje na bolesť a tlak na hrudi, ktorá trvá viac ako 10 minút
 • dieťa má silné neustupujúce bolesti brucha a opakovane neutíchajúco vracia
 • vykašliava krv
 • dieťa nemočí, má výrazne suché sliznice v ústach, nemá sliny, oči sú vpadnuté a sú bez sĺz
 • dieťa je zmätené, nereaguje na podnety – je letargické, ospalé, nevie zostať zobudené, spomalene myslí a odpovedá, alebo je naopak podráždené, stále plače a neviete ho upokojiť

                    Dojčatá do 3 mesiacov sú vždy považované za rizikové!

Domáca liečba covid-19

Liečba nekomplikovaného ochorenia Covid-19 sa nelíši od liečby iných vírusových ochorení ako rinovírusových alebo chrípkových ochorení. Nie sú dostupné antivírusové lieky pre liečbu dieťaťa v domácom ošetrení. Ošetrujeme príznaky dieťaťa ako je horúčka, kašeľ, bolesť hrdla alebo nádchu, ako pri iných chorobách dýchacích ciest. Nemusíte vyhľadať pediatra pokým sa nevyskytnú problémy s dýchaním alebo sa objavia iné varovné príznaky, ako je spomenuté vyššie.

Antibiotiká nie sú určené na liečbu Covid-19 choroby a ani na ňu nefungujú, lekár ich použije iba v prípade, ak sa k vírusovej infekcii pridruží aj bakteriálna infekcia. Takisto na Covid-19 nefungujú lieky ako ivermektín alebo hydrochlorochín, ktoré sú často spomínané v médiách a na internete, nie sú schválené na liečbu Covid-19 a môžu spôsobiť Vášmu dieťaťu vážnu škodu.

Aká je podporná liečba dieťaťa s Covid-19?

Vitamíny: Pre použitie vitamínov na liečbu Covid-19 nie sú vedecké odporúčania, riadime sa bežnými odporúčaniami pre podávanie vitamínov pri vírusových ochoreniach:

 • Vitamín C: má v organizme veľa funkcií, a pomáha chrániť pred škodlivými účinkami infekcií a podporuje imunitu (je účinný antioxidant). Liečba vysokými dávkami vitamínu C nie je u detí odporúčaná. Dôležitý je prísun čerstvého ovocia a zeleniny. V čase vírusovej choroby je možné podávať deťom od 3-6 rokov 100-200mg denne, u detí nad 6 rokov 250-500mg denne, nad 18 rokov 1-2g denne. U detí do 3 rokov podávajte po konzultácii s pediatrom.
 • Vitamín D: podporuje obranyschopnosť a jeho nedostatok môže zhoršovať zápal v tele. Na Slovensku podávame všetkým deťom  do roka 2 kvapky vitamínu D (Vigantol, Devit a pod.) – čo zodpovedá 800 medzinárodným jednotkám – dávku počas Covidu-19 nezvyšujte. Deťom nad rok pri chorobe podávame 600-1000 medzinárodných jednotiek – čo zodpovedá 2-3 kvapkám, možno podať vitamín D aj v inej ako kvapkovej forme. Mladistvým nad 18 rokov podávame do 2000 medzinárodných jednotiek.
 • Zinok: vedci dokázali, že zinok je dôležitý pre organizmus – pomáha v boji proti infekciám, má významné funkcie napríklad pri zápaloch a v zrážanlivosti krvi. Podáva sa vtedy, ak sa predpokladá jeho nedostatok v organizme – napríklad u detí s chronickými ochoreniami, ak nie je isté, že je dostatok zinku v strave (u dojčiat a malých detí, vegetariánov). Nie sú dostupné oficiálne odporúčania o podávaní zinku pri Covid-19. Odborníkmi sú odporúčané len denné dávky zinku: Deti vo veku od 1-3 rokov by mali dostať približne 3mg, od 4-8 rokov 5 mg, od 9-13 rokov 8mg, od 14-18 rokov u dievčat 9mg a u chlapcov 11mg. Dospelí by mali mať minimálne 10mg denne.

                Pozor! Pri podávaní vitamínov a zinku dávame pozor na predávkovanie, nepodávame viac ako 3-5 dní vyššie dávky, pozor na kombinované prípravky s obsahom vitamínov a minerálov!

HORÚČKA PRI OCHORENÍ COVID-19

 • Horúčka pri Covid-19 nevyžaduje inú liečbu, ako sa bežne používa pri horúčkach pri vírusových ochoreniach. Používame lieky s obsahom paracetamolu (Paralen, Panadol a pod.) alebo lieky s obsahom ibuprofen (Nurofen, Brufen, Ibalgin a pod). Podozrenie na nevhodnosť použitia ibuprofenu sa nepotvrdilo, tento liek nespôsobuje žiadne komplikácie pri použití pri tejto chorobe.
 • Horúčku liečime, ak výška teploty je nad 38,5stC. Pri nižšej teplote liečime dieťa vtedy, ak sú prítomné iné príznaky ako bolesť hlavy alebo je dieťa veľmi nepokojné a predpokladáme, že má bolesti. Horúčka do určitej výšky pôsobí pozitívne na imunitný systém, pomáha bojovať proti infekcii.
 • Nesmie sa zabúdať na dostatok tekutín, aby sa predišlo dehydratácii. Aby sa telo zbavilo nadmerného tepla, potrebuje viac tekutín ako v stave bez horúčky.

NÁDCHA PRI COVID-19

O dieťa sa staráme ako pri bežnej nádche. Podávame soľné roztoky („morskú vodu“) do nosa, aby sa hlieny zriedili a nosová sliznica bola zvlhčená. Dbáme, aby dieťa správne smrkalo (najprv fúkať z jednej nosnej dierky a potom z druhej), u malých detí hlieny odsávame odsávačkami.

Pri nádche je v nose zapálená sliznica, ktorá opuchne a dieťa má výrazne upchatý nos a ťažšie sa mu dýcha nosom, prípadne dýcha len ústami a je nepokojné. Podávame nosové kvapky na odpuchnutie nosovej sliznice. Pomôžu nielen s nepríjemnými pocitmi dieťaťa, ale spôsobí zmenšenie opuchu aj v miestach, kde je nos prepojený s prínosovými dutinami a stredným uchom, a tým predchádzajú zápalu dutín a zápalu ucha. Pred použitím kvapiek nos vysmrkáme a vyčistíme. Dieťa zakloní hlavu a otočí ju na jednu stranu – do tej istej nosnej dierky kvapneme kvapky. Cieľom je to, aby kvapky pretiekli po bočnej strane nosu, kde je sliznica najviac opuchnutá. To isté zopakujeme na druhej strane.

Lieky na odpuchnutie sliznice nosa: Nasivin, Otrivin, Olynth, Mar rhino, Muconasal, Vibrocil a podobne

KAŠEĽ PRI OCHORENÍ COVID-19

Väčšina detí má miery kašeľ a nepotrebuje žiadnu liečbu okrem pokojového oddychovému režimu a dostatku tekutín.

Kašeľ rovnako ako horúčka je pre organizmus prospešný, je to obranný reflex a nemal by sa potláčať, kým nespôsobuje dieťaťu výrazný diskomfort (nepríjemné pocity), nadmerne nezaťažuje organizmus a nespôsobuje nepokojný spánok. Mnohé deti s kašľom je spokojných, hrajú sa a dobre spia, vtedy kašeľ netreba liečiť.

 • Dieťa mladšie ako 3 mesiace s kašľom vyžaduje konzultáciu s pediatrom, nepodávajú sa žiadne lieky proti kašľu ani na riedenie hlienov bez odporúčania lekára.
 • U dieťaťa od 3 mesiacov do 1 roka s miernym kašľom sa žiadne lieky na kašeľ neodporúčajú. Podávajte teplé tekutiny v malých množstvách: detský čaj, vlažnú vodu prípadne riedené ovocné šťavy (u detí starších ako 6 mesiacov) po malých množstvách, 3-4x denne 5-15 ml (1-3 polievkové lyžice). Ak má dieťa výrazný vyčerpávajúci záchvatovitý kašeľ bez počuteľných hlienov, možno podať lieky proti kašľu (antitusiká). Ak má dieťa výrazný produktívny (vlhký) kašeľ, a počuť, že sú v dýchacích cestách prítomné hlieny, ktoré dráždia k opakovanému kašľu, možno od 6 mesiacov podať lieky na rozriedenie hlienov a ich ľahšie odstránenie z dýchacích ciest (mukolytiká, expektoranciá).
 • Deťom starším ako 1 rok môžeme podávať 2-5 ml medu niekoľko krát denne (1/2-1 malá lyžička), dostupné sú aj voľne predajné sirupy obsahujúce med. Najmä pre deti do 6 rokov platí, že neproduktívny (suchý) kašeľ neliečime, kým nie je pre dieťa vyčerpávajúci, vtedy môžeme krátkodobo podať lieky tlmiace kašeľ. Ak je kašeľ produktívny (vlhký) a dieťa má ťažkosti vykašľať ho, podávame lieky na riedenie hlieny a ľahšie vykašliavanie (mukolytiká a expektoranciá).
 • Nezabúdať na časté vetranie a udržiavanie primeranej vlhkosti v miestnostiach – vlhký vzduch zabraňuje vysychaniu slizníc v nose a v dýchacích cestách.

Lieky proti kašľu (antitusiká) : Stoptussin kvapky (bez obmedzenia veku), Tussin kvapky (od 2 mesiacov), Ditustat kvapky (od 6 mesiacov), Robitussin Junior (od 2 rokov), Robitussin Antitussicum (od 6 rokov), Sinecod sirup (od 3 rokov), Paxeladine (od 30 mesiacov a vážiace nad 15kg), Aspecton, Pleumolysin ( od 12 rokov)

Lieky na uľahčenie vykašliavania a riedenie hlienov (expektoranciá, mukolytiká) : Solmucol sirup (bez obmedzenia veku), ACC roztok (bez obmedzenia veku), Flavamed (od 2rokov), Mucosolvan Junior (bez obmedzenia veku), Ambrobene sir. (od 2 rokov), Ambroxol kvapky (bez obmedzenia veku), Bromhexin kv. (od 2 rokov) a iné, Hedelix, Thymomel, Erdomed ( od 2 rokov na lek.predpis)

BOLESTI HRDLA PRI COVID-19

 • Úľavu môže poskytnúť podávanie teplých tekutín po menších množstvách ako napríklad čaj, riedenú jablkovú šťavu alebo vývar. Pre staršie deti, ktoré vedia kloktať, možno použiť bylinné odvary (napríklad zo šalvie alebo repíku), alebo teplú vodu s malým množstvom kuchynskej soli. Dostupné sú aj lokálne bolesť utišujúce prípravky vrátane rôznych bylinkových preparátov vo forme cmúľacích tabletiek, sprejov alebo prípravkov na kloktanie, liekovú formu zvoľte podľa veku.
 • Pri výraznej bolesti, ktorá sťažuje dieťaťu prehĺtanie alebo spôsobuje odmietanie prijímania stravy alebo tekutín, možno podať liek proti bolesti.

BOLESTI TELA A SVALOV

 • Deti majú pri Covid-19 často bolesti svalov a tela. Úľavu môže poskytnúť jemná masáž a strečing boľavých svalov, prikladanie teplých obkladov (vyhrievacie vankúšiky, nahriate tkaniny) na 10-15 minút niekoľkokrát denne. Pomôcť môžu aj teplé kúpele, kedy môžete vo vode rozcvičovať boľavé svaly. Pri výraznej bolesti môžete podať aj liek proti bolesti s paracetomolom alebo ibuprofenom.

BOLESTI HLAVY

Často sa vyskytujúce bolesti hlavy možno zmierniť studenými obkladmi na čelo v trvaní približne 20 minút. Pri stiahnutých boľavých šijových svalov jemná masáž a strečing. Pre výrazné bolesti hlavy môžete podať lieky proti bolesti. Najčastejšie sú to lieky s obsahom paracetamolu (Paralen, Panadol a pod), a lieky s obsahom ibuprofenu (Nurofen, Brufen, Ibalgin).

Ďalšia liečba dieťaťa s covid-19

Niektoré deti s Covid-19 sú vo vysokom riziku, že priebeh ochorenia bude komplikovaný a závažný. Pre takéto deti je schválená liečba monoklonálnymi protilátkami. Sú to liečivá presne namierené proti vírusu, uľahčujú jeho zničenie v tele a môžu zabrániť tomu, aby vaše dieťa vážne ochorelo a muselo ísť do nemocnice. Liek sa podáva len vysoko rizikovému dieťaťu s miernym a stredne závažným Covid-19 ochorením, ktoré musí byť staršie ako 12 rokov a ťažšie ako 40 kg. Môže sa podávať len deťom, ktoré nie sú hospitalizované a nepotrebujú kyslíkovú liečbu. Táto liečba sa musí začať podávať do 10 dní od objavenia sa príznakov alebo po pozitívnom PCR teste. Je dôležité, aby ste svojmu pediatrovi nahlásili infekciu u Vášho dieťaťa čo najskôr, on najlepšie posúdi, či Vaše dieťa je vo vysokom riziku ťažkej choroby.

Pre niektoré deti môžu byť prospešné lieky ovplyvňujúce imunitný systém (obranyschopnosť), ale to sa týka len detí, ktoré mali už pred covidom-19 vážne choroby imunity, nie deti s častými nádchami alebo bežnými ochoreniami dýchacích ciest, a ich lekár zväčša špecialista imunológ odporúča takúto liečbu. Najčastejšie sa podáva Isoprinosine. Tento liek nie je liekom proti covid-19, je to podporný liek, ktorý sa podáva u detí so zníženou imunitou pri závažných infekciách. Podávanie tohto lieku je vždy v rukách lekára, nepodávajte ho svojvoľne!

Mnoho sa hovorí a píše o iných „zaručených“ liekoch, ako je napríklad hydrochlorochín, ivermektín alebo antibiotikum azitromycin (napríklad Sumamed). Ůčinnosť takejto liečby detí s Covid-19 nebola preukázaná a nesprávne podávanie týchto liekov, ktoré sú určené na iné diagnózy, môže byť pre dieťa nebezpečné a škodlivé.

Čo je MIS-C (zápalové ochorenie po Covide)?

U niektorých detí sa po Covid-19 chorobe objaví zápal v tele a dieťa je veľmi choré. Táto choroba sa volá Multisystémové zápalové ochorenie u detí (MIS-C). Je zriedkavá a objavuje sa najčastejšie 2-6 týždňov po Covide-19. Zatiaľ nevieme, čo toto závažné ochorenie spôsobuje a prečo postihuje niektoré deti  a iné nie. Pri tejto chorobe má dieťa v tele zapálené mnohé orgány ako napríklad pľúca, srdce, mozog, kožu, oči, črevá alebo obličky, môžu sa tvoriť krvné zrazeniny. Choroba sa podobá inej chorobe, ktorá je už známa dlhé desaťročia – Kawasakiho choroba, ktorej príčinu ešte lekári tiež nevedi. Všetky deti s MIS-C musia byť prijaté do nemocnice. Dobrou správou je, že väčšina detí, ktoré sú včas a správne liečené, sa vyzdravie.

Kedy myslieť na MIS-C?

Dieťa s MIS-C má horúčku zväčša dlhšie ako 24 hodín, ktorú neviete vysvetliť inou príčinou (nie je nachladnuté a pod.) a v nedávnej minulosti prekonalo Covid-19 alebo bolo v kontakte s osobou s Covid-19. Nemuselo mať príznaky, dokonca niekedy sa ani nevie, že bolo nakazené a zistí sa to až neskôr pri tejto chorobe.

Dieťa má horúčku a niektoré z týchto príznakov, kontaktujte detského lekára:

 • Zapálené červené oči bez hnisavého výtoku
 • Vyrážky na tele
 • Opuchnuté zväčšené lymfatické uzliny na krku (hrče pod bradou alebo pozdĺž bočných strán krku)
 • Bolesť brucha
 • Hnačku
 • Vracanie
 • Točenie hlavy alebo závraty

Ak sa u dieťaťa objavia aj tieto varovné príznaky, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc:

 • Dieťa je zmätené, nereaguje primerane
 • Ťažko sa mu dýcha – je dýchavičné
 • Na hrudi má bolesť, ktorá neustáva
 • Dieťa je výrazne spavé alebo sa ho nedá zobudiť
 • Má sivé až modré sfarbenie pier a tváre a nechtových lôžok

POSTKOVIDOVÝ SYNDRÓM

Deti majú zriedkavo ťažký priebeh Covid-19. Napriek tomu môžu mať niektoré následky po prekonaní, a to bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť príznakov pri infekcii. Niektoré sú nezávažné a veľmi rýchlo môžu ustúpiť bez liečby, niektoré vyžadujú liečbu.

Ak trvajú príznaky po Covid-19 dlhý čas, zvyčajne viac ako mesiac po akútnej infekcii, hovoríme o poskovidovom syndróme alebo o „long-covid“ („dlhotrvajúci covid“). Zatiaľ nemáme presné údaje o tom, koľko detí trpí touto chorobou. Vo vedeckej literatúre možno nájsť odhady, že viac ako polovica dospievajúcich a mladých dospelých majú pretrvávajúce príznaky viac ako 6 mesiacov po chorobe. Takisto sú informácie, že približne 13% detí medzi 2-11 rokom a takmer 15% detí od 12-16 rokov majú prítomné príznaky po 5 týždňoch po chorobe.

Postkovidový syndróm sa môže prejavovať ako pretrvávajúce príznaky Covid-19 choroby alebo ako nové príznaky po tom, čo sa dieťa vyzdravelo. Môže sa prejaviť aj u dieťaťa, ktoré bolo počas akútnej choroby celkom bez príznakov. Postkovidový syndróm môže ustupovať a potom sa opäť objaviť – u toho istého dieťaťa sa môžu prejavy meniť. Príznaky trvajú najmenej 2 mesiace a nedajú sa vysvetliť inou príčinou.

Najčastejšie príznaky long-covid ochorenia:

 • Únava a slabá výkonnosť
 • Kašeľ
 • Sťažené dýchanie
 • Pocity búchania srdca
 • Zmeny alebo strata chuti a čuchu
 • Bolesti svalov a kĺbov
 • Bolesť hlavy
 • Horúčka
 • Závraty
 • Zmeny nálad
 • Poruchy spánku
 • Poruchy sústredenia, „ťažkopádne“ myslenie
 • Znížená fyzická výkonnosť: deti sa môžu ľahšie unaviť, nevládzu cvičiť ako pred chorobnou, i keď nebola zistená choroba srdca a alebo pľúc. Väčšinou sa tieto príznaky časom zlepšia.
 • Problémy s dýchaním: deti po prekonaní ochorenia môžu mať pretrvávajúci kašeľ, bolesti na hrudi alebo ťažšie dýchanie pri cvičení. Tieto príznaky môžu pretrvávať aj niekoľko mesiacov. Tieto deti vyžadujú vyšetrenie pediatrom, niekedy aj vyšetrenie pľúc a testovanie pľúcnych funkcií. Ak má dieťa neustupujúci problém s dýchaním pri námahe, môže vyžadovať vyšetrenie srdca.
 • Problémy so srdcom: aj deti môžu mať po Covid-19 zápal srdcového svalu (myokarditídu), dokonca aj po bezpríznakovom priebehu infekcie. Odborníci upozorňujú, až 60% pacientov po prekonaní Covid-19 môžu mať príznaky zápalu srdcového svalu. Príznaky sú bolesť na hrudi, ťažšie dýchanie, nepravidelný tlkot srdca a únava. Takéto deti vyžadujú vyšetrenie kardiológom, nesmú sa namáhať ani cvičiť, nemali by ísť do školy.
 • Porucha chuti a čuchu je častá, ak dlhšie trvá, dieťa môže slabšie jesť, môže mať poruchy nálady, nemusí rozoznať nebezpečné jedovaté látky. Väčšinou sa čuch a chuť vrátia do niekoľkých týždňov.
 • Bolesti hlavy: Tak ako sú často prítomné pri akútnej infekcii, môžu pretrvávať dlhodobo.
 • Príznaky cukrovky: u niektorých detí s Covid-19 sa môžu objaviť prejavy ako pri cukrovke – deti často močia, sú veľmi smädné, unavené, s pocitom hladu, unavené a strácajú hmotnosť, majú bolesť brucha alebo vracajú. Počas pandémie sa viac ako inokedy objavuje u detí ozajstná cukrovka, príčina je zatiaľ neznáma. Pri týchto príznakoch je nevyhnutné volať čo najskôr svojmu detskému lekárovi.
 • Poruchy vývoja: je známe, že akútna infekcia Covid-19 môže spôsobovať poškodenie nervového systému, môže viesť k porážke alebo k zápalu mozgu. Dlhodobým následkom môžu byť aj poruchy pozornosti, narušenie reči, poruchy učenia, poruchy správania a poruchy nálad.
 • Mentálne zdravie a psychické poruchy: podobne ako dospelí, aj deti po prekonaní Covid-19 môžu mať poruchy pamäte (dieťa je zábudlivé), sústredenia (dieťa je nepozorné), zmätené myslenie (dieťa slabšie chápe, neprimerane odpovedá na otázky), poruchy spánku, nevedia zvládať stresové situácie. Veľmi často sa môžu zhoršiť najmä už predtým prítomné problémy, treba sledovať najmä príznaky depresie a úzkosti.

Váš lekár určí túto diagnózu na základe príznakov, nie je to choroba, ktorá sa dá dokázať nejakým laboratórnym testom. Váš detský lekár musí zistiť, či nemôžu byť príznaky z inej príčiny, môže odoslať dieťa na špecializované vyšetrenie do iných ambulancií. Veľa sa o tejto chorobe nevie a môže trvať aj niekoľko rokov, kým sa zistí, čo je príčinou a ako bude dlho trvať.

Liečba tejto choroby zatiaľ nie je známa – liečia sa len príznaky.

Kedy sa môže dieťa vrátiť k zvyčajnej fyzickej aktivite – hre a krúžkom?

Pre deti je mimoriadne dôležité zapájať sa opätovne do fyzických aktivít a do hier – je to dobré pre ich telesné i psychické zdravie.

Návrat k obvyklej fyzickej aktivite odporúčame:

 • Najmenej po 10 dňoch od začiatku príznakov, a musí byť aspoň 7 dní bez príznakov ochorenia
 • Krúžky a mimoškolské aktivity bez fyzickej námahy môže dieťa začať navštevovať po ukončení izolácie, treba však zabezpečiť dostatočný oddych a dostatočný spánok.
 • Dôležité je, aby bola fyzická aktivita postupná a musí sa riadiť tým, ako dieťa záťaž zvláda.

Deti s miernym priebehom ochorenia:

 • Dieťa nevyžaduje vyšetrenie pediatrom.
 • Dieťa nesmie mať príznaky: bolesť na hrudi, dýchavičnosť a pocit sťaženého dýchania, novovzniknuté búšenie srdca alebo závrat. Ak sa takéto príznaky vyskytnú, kontaktujte svojho pediatra.
 • U dieťaťa mladšieho ako 12 rokov sa riadime jeho toleranciou – koľko vládze
 • U dieťaťa staršieho ako 12 rokov odporúčame postupný návrat k fyzickej aktivite v priebehu minimálne 7 dní: Na začiatku by mala byť asi štvrtinová oproti záťaži spred choroby. Ak dieťa pred chorobou trávilo denne 2 hodiny vonku aktívnym pohybom, po chorobe prvý týždeň by to malo byť približne 30 minút denne a postupne by sa mal tento čas predlžovať.

Deti so stredne závažným ochorením:

 • Dieťa musí mať kľudový režim najmenej 10 dní po vymiznutí príznakov.
 • Kontaktujte svojho pediatra, ten rozhodne o potrebe osobného vyšetrenia alebo ďalších testov.
 • Ak sa vyskytnú príznaky ako bolesť na hrudi, dýchavičnosť a pocit sťaženého dýchania, novovzniknuté búšenie srdca alebo závrat, dieťa musí byť vyšetrené pediatrom.

Deti so závažným priebehom ochorenia po hospitalizácii v nemocnici:

 • Dieťa je sledované pediatrom a podľa potreby špecialistami, podľa stavu bude odporúčaný postup pri návrate Vášho dieťaťa k denným obvyklým činnostiam.
 • Dieťa musí mať šetriaci režim, správnu životosprávu s dostatkom spánku.

Kedy sa môže dieťa vrátiť k aktívnemu športu?

Zotavovanie po prekonanej infekcii je rôzne u rôznych detí, záleží najmä na vážnosti akútnej choroby, ale aj na celkovom zdravotnom stave pred Covid-19. Návrat k aktívnemu športu by mal byť pozvoľný, dieťa zaťažovať postupne podľa tolerancie, pri výskyte akýchkoľvek ťažkostí sa treba obrátiť na lekára.