• OKTóBER 17, 2021

  Ospravedlnenky do škôlky

  Usmernenie k ospravedlňovanie detí do škôlky je stále v platnosti a nemení sa. Cieľom usmernenia je stanoviť základné podmienky ospravedlňovania detí materskej školy počas trvania mimoriadnej  situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Ak sa dieťa  nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia (ďalej len 

  Read more
  • OKTóBER 17, 2021

  OČKOVANIE

  Očkovanie patrí k najvýznamnejším opatreniam proti šíreniu infekčných ochorení. Cieľom očkovania je zabezpečiť tvorbu špecifických protilátok a zároveň navodiť imunologickú pamäť, čím sa má zabezpečiť dlhodobá, optimálne doživotná ochrana pred ochorením. Individuálny význam má očkovania spočíva v ochrane jedinca, verejno-zdravotný význam očkovania spočíva v zabezpečení tzv. kolektívnej imunity na základe vysokej preočkovanosti osôb, čím sa

  Read more

Photostream