Horúčka u detí

  1. Horúčka je najčastejší príznak ochorení u detí. Normálna telesná teplota je medzi 36 a 37 st., teplota
    medzi 37a 38st. sa označuje ako zvýšená, horúčkou označujeme teplotu nad 38st. Teplota nad 41st.sa
    nazýva hyperpyrexia. Horúčka neohrozuje život dieťaťa a je dôležitá pre zvládnutie infekcie.
    Hyperpyrexia je však nežiadúca a môže dieta ohroziť na živote a zdraví.

Najpresnejší údaj o teplote tela dostaneme pri meraní teploty v konečníku (rektálne), pričom táto
teplota môže byť o 0,2 až 1st.vyššia ako teplota nameraná v podpazuší. Všeobecným pravidlom pri
meraní teploty je odpočítať 0,5st.od rektálnej teploty, čím dostaneme približnú teplotu meranú pod
pazuchou. Meranie pod pazuchou (axilárne) je odporúčaným sposobom merania u väčších detí a
podľa tejto normy sú stanovené aj zásady znižovania horúčky a dávkovanie liekov. Rektálne meriame
teplotu len dojčatám a malým deťom. Bezkontaktné metódy merania na čele, spánkoch, meranie
v uchu alebo v ústach je nepresné a orientačné. My odporúčame použitie bezkontaktného merania
hlavne v nočných hodinách a počas spánku dieťaťa, kedy sa rozhodujeme, či budeme dieta budiť.

Prvým krokom k zníženiu teploty je podávanie dostatočného množstva tekutín, čo zvyčajne stačí,
pokiaľ má dieta zvýšenú teplotu a je v celkovo dobrom stave. Pri teplote do 38st.nepodávame žiadne
lieky na zníženie teploty, výnimkou je dieta s anamnézou febrilných kŕčov (vtedy lieky podávame už
pri teplote nad 37,5st.). Dieťa by malo byť v kľude, ľahko oblečené, prípadne prikryté ľahkou
prikrývkou.

Liekom prvej voľby na zníženie teploty je paracetamol ( Paralen, Panadol, v zahraničí Tylenol). V
porovnaní s ibuprofenom má pri niekoľkodňovom užívaní menej nežiadúcich účinkov. Optimálny
rozsah jednej dávky je 10- 15mg/kg každých 6 hodín, pričom maximum liečiva je 60mg/kg za 24
hodín. Paracetamol má rýchlejší nástup účinku ako ibuprofen. Ibuprofen ( Brufen, Mig junior,
Nurofen) má aj protizápalový účinok a posobí dlhšie ako paracetamol. Jednorazová dávka ibuprofenu
je 5 až 10mg/kg každých 6 hodín, maximum liečiva je 40mg/kg za 24 hodín. Ibuprofen sa nesmie
podávať deťom mladším ako 3 mesiace, podanie dieťaťu mladšiemu ako 6 mesiacov musí povoliť
lekár. O striedaní týchto liekov počas jedného dňa sa vedú diskusie, všeobecne sa však neodporúča
pravidelné striedanie týchto liekov po 3-4 hodinách. Pokiaľ teplota po podaní jedného liečiva
neklesne pod 38,5st. a dieťa sa necíti dobre, môžeme výnimočne liek vystriedať cca po 3-4 hodinách.
Pri podávaní liekov nesmieme zabúdať na dostatočný príjem tekutín. Deťom do 12 rokov
nepodávame pri horúčkach Acylpyrin a vyhýbame sa tiež podávaniu kombinovaných prípravkov na
báze analgetík, kofeínu, pseudoefedrinu pre možné riziko nesprávneho dávkovania.

Pokiaľ teplota po podaní antipyretík neklesá, drží sa na 39st.a viac, pristupujeme k podávaniu
zábalov, sprchy alebo omývaniu mokrou špongiou. U dojčiat je najúčinnejšie omývanie špongiou
namočenou vo vlažnej vode alebo podávanie zábalov na hrudník. Zábaly aplikujeme počas 30- 60
minút, pokiaľ nestiahneme teplotu na 38st., nesmieme ich podávať v prípade studených končatín a
triašky. U detí školského veku je najúčinnejšia vlažná sprcha, aplikovaná od nôh až po krk. Po
zábaloch a sprche dieta len ľahko zabalíme a podávame tekutiny.

Okamžité vyhľadanie lekára je nevyhnutné u novorodenca a dieťaťa do 3 mesiacov, u dojčiat v
celkovo dobrom stave a pri dobrom príjme tekutín je možné počkať do nasledujúceho dňa. U
starších detí v celkovo dobrom stave čakáme aspoň 24 hodín, až potom navštívíme lekára.

Návštevu lekára neodkladáme v týchto prípadoch-
– apatia, neutíchajúce bolesti hlavy, stuhnutosť šije
– teplota nad 41st.
– odmietanie tekutín, vracanie
– výskyt fialovočervených vyrážok( nie kiahne), drobných krvácaní do kože
– porucha vedomia
– novorodenec a dojča do 3 mesiacov
– anamnéza močových infekcií u dieťaťa