• JANUáR 30, 2022

  Dieťa a covid-19

  MATERIÁL SPRACOVANÝ s významnou pomocou stránky www.pediatridetom.sk, kde nájdete MANUÁLY na určenie závažnosti zdravotného stavu dieťaťa aj postup pri ochorení covid-19. Čo je Covid-19? Covid-19 je infekčné ochorenie, pri ktorom majú deti príznaky nachladnutia alebo príznaky podobné chrípke. Ak má Vaše dieťa takéto príznaky, nechajte ho doma. Sledujte jeho stav, otestujte ho domácim antigénovým testom

  Read more
  • JANUáR 30, 2022

  Pravidlá karantény a izolácie pri covid -19

  PRAVIDLÁ IZOLÁCIE PRI COVID-19 Ak máte pozitívny výsledok testu, izolácia pri bezpríznakovom priebehu je 5  dní od pozitivity testu. Pokiaľ máte klinické príznaky, izolácia sa počíta od vzniku klinických príznakov. Vhodné je sa čo najskôr otestovať ( môžete aj domácim Ag testom). Pri pretrvávaní akýchkoľvek príznakov ochorenia izoláciu ukončuje lekár. na základe horeuvedeného by mala

  Read more
  • JANUáR 23, 2022

  DEHYDRATÁCIA U DETÍ

  Čo je dehydratácia? Dehydratácia ( odvodnenie) je zníženie celkového množstva vody v tele v dôsledku zníženého príjmu alebo zvýšeného výdaja tekutín, prípadne kombináciou oboch faktorov Ako vzniká dehydratácia? Dehydratácia vzniká zníženým príjmom tekutín v dôsledku stavov, kedy dieťa nemôže alebo nechce prijímať tekutiny – bolesti hrdla, bolestivé afty v dutine ústnej, poranenia slizníc, bolesti bruška,

  Read more
  • JANUáR 13, 2022

  COVID- 19 a možnosti liečby

  Ochorenie covid-19 je vírusové ochorenie, proti ktorému nepoznáme špecifickú liečbu. Vo fáze výskumu sú antivirotiká, ktoré zabraňujú množeniu vírusov v našom organizme, používajú sa už aj pri infekcii COVID-19 ( remdesivir, molnupiravir, paxlovid), väčšinou u starších, chronicky chorých a imunokompromitovaných pacientov. Možnosti ambulantnej liečby- 1.vitamíny a doplnky výživy na podporu imunity– vitamín C ,D, zinok,

  Read more
  • JANUáR 13, 2022

  NOVÉ PRAVIDLÁ PRI PREDPISE LIEKOV od 1.1.2022

  NOVÉ PRAVIDLÁ PRI PREDPISE LIEKOV OD 1.1.2022 ! Od 1.1.2022 vstupuje do platnosti novela Zákona č. 362/2011 Z.z. , na základe ktorej bude môcť lieky s preskripčným obmedzením predpisovať iba lekár – špecialista. Tzn., že zaniká možnosť, aby všeobecný lekár alebo pediater predpisoval lieky, ktoré pacientovi odporučil odborný lekár- špecialista. Lekár – špecialista je povinný

  Read more

Photostream