REŽIM CHORÉHO DIEŤAŤA

Choré dieťa je dieťa, ktoré prejavuje niektoré z príznakov akejkoľvek choroby. Inak povedané, nejaví sa nám ako zdravé. Najčastejšími všeobecnými a spoločnými príznakmi choroby u dieťaťa je strata nálady, hravosti, nezáujem o okolie, apatia, nechuť do jedla prípadne jeho odmietanie, zvýšená teplota alebo horúčka. Vyskytnúť sa môže kašeľ, bolesti hrdla, výtok z nosa, červené oči, bolesti hlavy, vracanie, bolesti brucha, hnačka, vyrážky..

Choré dieťa je nutné VYRADIŤ Z KOLEKTÍVU – v záujme dieťaťa aj ostatných detí- choré dieťa neposielame do škôlky ani do školy, pobyt v kolektíve príznaky nezlepší

– dieťa ponechať v BEZPEČNOM, najlepšie domácom alebo známom prostredí

– dieťa ponechať pod dozorom RODIČA alebo DOSPELEJ blízkej, známej, zodpovednej osoby, príznaky ochorenia sa môžu vystupňovať alebo zhoršiť, dieťa si s nimi nemusí vedieť poradiť

– dieťa VYRADIŤ Z MIMOŠKOLSKÝCH AKTIVÍT – krúžky, športové aktivity, tréningy

– dieťa nedávať v zimnom období s príznakmi ochorenia na BESIEDKY, KONCERTY, VYSTÚPENIA, je to miesto s veľkou koncentráciou ľudí a okrem toho, že dieťa sa vyčerpá, nakazí aj množstvo ľudí okolo seba

– dieťa UDRŽIAVAŤ V KĽUDE PRIMERANÝMI AKTIVITAMI- kľud na lôžku, čítanie, spoločenské hry, sledovanie rozprávok, časovo obmedzený pobyt pri obrazovke( počítač, televízia, mobil)

– dieťa s akútnymi príznakmi ochorenia NENÚTIME DO TELESNEJ AKTIVITY( prechádzky, rekreačný šport, účasť na rodinných nákupoch), zbytočne sa s ním nepresúvame na rôzne miesta

– dbáme na DOSTATOČNÉ MNOŽSTVO SPÁNKU

– dieťa s akútnymi príznakmi v rámci možností IZOLUJEME najmä od zraniteľných členov domácnosti (dojčatá, seniori, onkologickí pacienti)

– DBÁME NA DOSTATOČNÝ PRÍJEM TEKUTÍN, najmä pri horúčkach, hnačkách a vracaní hrozí dehydratácia, sledujeme močenie

– dieťa NENÚTIME DO JEDLA, avšak ponúkame ľahko stráviteľnú, výživnú stravu- ovocie, zeleninový vývar..vyvarujeme sa podávaniu priemyselne spracovaných potravín, ťažko stráviteľnému jedlu a sladkostiam (zaťažujú trávenie a spomaľujú rekonvalescenciu)

-PODÁVAME BEŽNE DOSTUPNÉ LIEKY podľa jednotlivých ťažkostí, najmä lieky na zníženie teploty v adekvátnej dávke

– návštevu lekára v úvode ochorenia( prvých 48hodín) zvažujeme v prípade, že dieťa má DRAMATICKÉ PRÍZNAKY- odmietanie tekutín, apatia, horúčky nereagujúce na lieky, opakované vracanie, príznaky dehydratácie

– NEPODÁVAME DIEŤAŤU svojvoľne antibiotiká alebo lieky na lekársky predpis bez toho, aby sme navštívili lekára, prípadne jeho stav s lekárom konzultovali (väčšinou sa jedná o lieky, ktoré sa nedoužívali, prípadne ich užíva iný člen domácnosti)