MANUÁL NA URČENIE ZÁVAŽNOSTI ZDRAVOTNÉHO STAVU DOSPIEVAJÚCEHO