KONTAKTY ODBORNÝCH AMBULANCIÍ

Gastroenterologická ambulancia- MUDr.Valentovič, MUDr.Kružliaková

044/4382363                                                     pondelok, streda

Nefrologická ambulancia- MUDr.Hricová

044/4382363                                                      štvrtok

Riziková ambulancia- MUDr.Nemcová

044/4382363                                                       utorok

Neurologická ambulancia- MUDr.Pajor

044/4382362    utorok

044/5621040     Liptovský Mikuláš (pon, str, štvr, pia)

Neurologická ambulancia- MUDr.Midriak (Ružomberok)

044/4382362         streda, štvrtok, piatok( nepárny týždeň)

Ortopedická ambulancia- MUDr.Pogran    044/4332201

                                             MUDr.Grossmann LM  0948/171729

                                             Orto-rehab klinika Rk   0917/714695   (gen.Vesela)

                                              www.spinn.sk

Očná ambulancia- MUDr.Jeleníková-  0918/562213

Kardiologická ambulancia-

doc.MUDr.Jurko  Martin   043/4135516

MUDr.Ninisová DK  043/5801338

MUDr.Javošová  Dlhá nad Oravou   043/5894831

MUDr.Kopčíková  Prešov   051/7563519 (pondelok nerobia)

ORL ambulancia

MUDr.Tereková 044/4382298

Detské rehabilitačné sanatórium Ružomberok

044/4353093

MUDr.Líška (zubný lekár- nástrihy uzdičiek u detí)-BB

0950/229592

Logopedická ambulancia- Beáta Jantošová

0915963364

Noskocentrum-  www.noskocentrum.sk(služby včasnej intervencie)

Detská pohotovosť- Hurbanova 2       044/4321300

denne- pondelok-piatok 16,00-22,00h

             sobota, nedeľa, sviatky 7,00- 22,00h