HORÚČKA A JEJ ZNIŽOVANIE

Čo je horúčka

Horúčka je zvýšenie telesnej teploty nad 38°C. Každý človek má svoj vnútorný „termostat“ – miesto v mozgu, kde sa riadi telesná teplota. Ak telo zistí infekciu alebo inú chorobu, mozog odpovie zvýšením telesnej teploty, aby pomohla telu brániť sa chorobe.

 • Normálna teplota je od 36 do 37°C
 • Zvýšená teplota je od 37 do 38°C
 • Horúčka je od 38 do 41°C .


Horúčka je teda prirodzená obranná odpoveď organizmu. Pri horúčke sa zvyšuje činnosť buniek imunitného systému, zlepšuje sa prekrvenie a tým aj výživa buniek. Zároveň sa zhoršuje rozmnožovanie a rast vírusov a baktérií.

Keď sa hovorí o horúčke a o tom, ako sa postarať o dieťa s horúčkou, zvyčajne sa uvádza teplota, zodpovedajúca teplote nameranej pod pazuchou (axilárna). Teplota, nameraná v konečníku, teda rektálna, je o pol stupňa vyššia ako inde namerané teploty, preto je treba od teploty rektálnej odpočítať 0,5°C. V starostlivosti o dieťa sa rozhodujte podľa teploty po odčítaní. Pri komunikácii s lekárom uvádzajte taktiež teplotu po odčítaní.

Teplota sa líši v závislosti od doby dňa, vyššia je poobede a podvečer, najnižšia je v noci a ráno, rozdiel môže byť až 1°C. Telesná teplota môže byť ovplyvnená cvičením, jedením, rozčúlením, teplotou prostredia, stavom zavodnenia (hydratácie).

Aké sú príznaky horúčky

Teplota môže stúpať postupne počas viacerých hodín až dní, alebo môže vystúpiť veľmi rýchlo, môže aj kolísať počas jedného dňa. To, ako rýchlo teplota stúpa alebo ako vysoko vystúpi, nehovorí nič o vážnosti choroby. Aj ľahké infekcie môžu vyvolať vysoké horúčky, a naopak, aj pozvoľna stúpajúce teploty môžu znamenať vážnejšiu chorobu.

Dieťa je teplé až horúce na dotyk, pričom ale ruky a nohy môžu byť studené. Zvyčajne sú studené končatiny pri stúpaní teploty – telo sa snaží zvýšiť svoju teplotu tým, že zníži prekrvenie koncových častí tela ako sú ruky a nohy a tým zabráni úniku tepla z tela. Môžete tiež spozorovať červené líca a lesklé oči. Dieťa môže mať triašku, bolesť hlavy, je nepokojné a podráždené. Pri poklese teploty sa môže potiť, vtedy už má zvyčajne teplé ruky aj nohy. Pri horúčke dieťa stráca veľa tekutín, preto ak nepije dosť, môžu sa objaviť príznaky dehydratácie (nízkeho množstva tekutín v tele) ako suché sliznice v ústach alebo znížené močenie. Horúčky zvyčajne trvajú len niekoľko dní, pri dlhodobých chorobách môžu byť aj týždne.

Najčastejšie príznaky-

 • červené líca alebo tvár
 • lesklé unavené oči
 • nepokoj, podráždenosť, plačlivosť
 • únava, malátnosť
 • bolesť hlavy
 • triaška
 • studené ruky a nohy
 • u dojčiat postonkávanie
 • nechutenstvo

Ako merať teplotu

Rodič zvyčajne zachytí vyššiu ako normálnu teplotu dotykom.Ak sa vám zdá, že má dieťa príznaky horúčky, zmerajte teplotu teplomerom.


Najčastejšie sa používajú digitálne teplomery. Ortuťové sklenené teplomery sa prestali používať pre nebezpečenstvo otravy – pri poškodení teplomera sa odparuje jedovatá ortuť. Podobný ortuťovému teplomeru je klasický sklený bez-ortuťový teplomer s obsahom gália, ale je vhodnejší skôr pre staršie deti a dospievajúcich, pretože vyžaduje meranie najmenej 7-10 minút a tiež pri rozbití môže hroziť poranenie.

Spoľahlivým meraním teploty u detí do 2 až 3 rokov je meranie v konečníku (rektálne). U novorodencov hrozí poškodenie konečníka pri nesprávnom meraní, preto sa do 1 mesiaca veku merať teplotu v konečníku neodporúča. Rovnako spoľahlivým spôsobom je meranie pod pazuchou (axilárne), ktoré používame aj u novorodencov.

U detí batoliat a detí v predškolskom veku je najspoľahlivejšie meranie pod pazuchou (axilárne), u menších detí aj rektálne.

Meranie cez zvukovod (tympanálne meranie) je často pri nesprávnom použití veľmi nepresné, preto tento spôsob merania teploty neodporúčame. Na presnosť takto nameranej teploty sa nemožno spoľahnúť.

U školákov je možné aj meranie teploty v ústach (orálne), ale dieťa musí vedieť spolupracovať, pretože môže hroziť riziko poranenia, preto tento spôsob merania neodporúčame. Nameraná teplota v ústach je ovplyvnená tým, čo dieťa pilo alebo jedlo pred meraním.

Veľmi populárne je meranie teploty na čele bezkontaktnými teplomermi. Tieto teplomery merajú množstvo infračerveného žiarenia, ktoré je voľným okom neviditeľné. Ľudské telo totiž vyžaruje teplo vo forme infračerveného žiarenia a jeho množstvo záleží od výšky teploty. Takéto merania sú však často nepresné, možno ich použiť pre orientačné meranie teploty napríklad počas spánku dieťaťa.Rektálna teplota (v konečníku) je o 0,5°C vyššia ako axilárna (pod pazuchou), preto od rektálne nameranej hodnoty odrátame 0,5°C a riadime sa teplotou po odčítaní.

Ako merať rektálnu teplotu

 • zapnite digitálny teplomer
 • dieťa by malo byť pri meraní kľudné a uvoľnené
 • môžete použiť dve polohy: 1. na brušku – položte dieťa bruškom na pevnú podložku, pridržte jednou rukou dolnú časť chrbta. 2. na chrbte – položte dieťa na chrbátik, pridržte nohy pritiahnuté stehienkami smerom k brušku a hrudníku
 • ubezpečte sa, že špička teplomeru je čistá, naneste na ňu malé množstvo vazelíny lebo krému na prevenciu zaparenín
 • pomaly a opatrne vložte špičku teplomeru do konečníka asi do hĺbky 1 až 1,5 cm, ak narazíte na odpor, teplomer vytiahnite smerom von
 • nikdy netlačte proti odporu, lebo môžete poškodiť stenu čreva
 • pridržte teplomer medzi ukazovákom a prostredníkom tak, že dlaňou pridržíte zadoček dieťaťa, kým je teplomer v konečníku
 • počkajte na signál a jemne vytiahnite teplomer
 • dôkladne umyte špičku teplomera s teplou vodou a mydlom alebo alkoholickou dezinfekciou a následne opláchnite

Lieky proti horúčke (antipyretiká)

Najčastejšie používanými liekmi proti horúčke sú lieky s účinnou látkou paracetamol (Panadol, Paralen, Kalpol a pod.) alebo ibuprofen (Brufen, Ibalgin, Nurofen, MIG a pod.). Najčastejšie sa ako prvé používajú lieky s obsahom paracetamolu, ibuprofen je používaný ako prvý (liek voľby), ak je potrebný aj protizápalový účinok napríklad pri zápale stredného ucha. Paracetamol môže byť podaný aj dojčaťu mladšiemu ako 3 mesiace, ibuprofen môže byť podávaný deťom starším ako 3 mesiace.

Horúčku začíname liečiť vždy jedným typom lieku – podávame paracetamol alebo ibuprofen.

Každý liek môže mať vedľajšie účinky. Aby boli čo najmenšie, treba dodržiavať správnu dávku lieku podľa hmotnosti dieťaťa a dodržať správne odstupy medzi podaniami lieku, dôležité je však aj celkové množstvo lieku za jeden deň. Ak dieťa neprijíma dostatok tekutín, lieky proti teplote nemusia pôsobiť správne a nemusia znížiť teplotu dieťaťa.

Ak sú výstupy teploty s potrebou jej znižovania častejšie ako odporúčané odstupy medzi podávaním liekov proti horúčke (u liekov s obsahom paracetamolu 4 hodiny, u liekov s obsahom ibuprofenu 6 hodín), vtedy možno podať striedavo oba druhy liekov proti horúčke, ale nikdy nie skôr ako 3 hodiny od predchádzajúceho podania lieku proti horúčke. Paušálne sa však striedanie liekov proti horúčke neodporúča.

 • Uchovávajte lieky mimo dosahu detí!
 • Vždy si prečítajte príbalovú informáciu k lieku!
 • Nepodávajte dva lieky proti horúčke naraz!
 • Zvoľte správnu formu lieku podľa veku dieťaťa!
 • Skontrolujte, či niektoré z liekov, ktoré už dieťaťu podávate, neobsahujú paracetamol alebo ibuprofen!

Paracetamol (Panadol, Paralen, Kalpol):

 • Jednotlivá dávka je 10-15 mg/kg telesnej hmotnosti dieťaťa
 • U starších (ťažších) detí s hmotnosťou viac ako 33 kg nemá byť jednotlivá dávka vyššia ako 500 mg
 • Odstup medzi jednotlivými dávkami musí byť viac ako 4 hodiny.
 • Denne použite liek maximálne 5x a zároveň u detí do 6 rokov neprekročte celkovú dávku 60 mg/kg/deň
 • Liek podávajte ústami (tabletky alebo sirup) alebo cez konečník vo forme čapíkov („čípky“)
 • Vždy skontrolujte, aké množstvo lieku je v 1 tabletke, v 1 ml sirupu alebo v 1 čapíku

Ibuprofen (Brufen, Ibalgin, Nurofen, MIG a pod.):

 • Jednotlivá dávka je 5-10 mg/kg telesnej hmotnosti dieťaťa
 • Podávajte len deťom starším ako 3 mesiace a s hmotnosťou nad 7kg
 • U starších (ťažších) detí s hmotnosťou viac ako 40 kg neprekročte 400 mg na jednotlivú dávku
 • Podávajte pri horúčke každých 6-8 hodín, odstup medzi dávkami má byť viac ako 6 hodín.
 • Denne podajte maximálne 4x a zároveň u detí do 6 rokov neprekročte celkovú dávku 40 mg/kg/deň
 • Podávajte ústami (tabletky alebo sirup) alebo cez konečník vo forme čapíkov („čípky“)
 • Vždy skontrolujte, aké množstvo lieku je v 1 tabletke, v 1 ml sirupu alebo v 1 čapíku
 • Nepodávajte pri opakovanom vracaní a nebezpečenstve nedostatočného zavodnenia organizmu (pri hroziacej dehydratácii).
 • Nepodávajte u detí so závažnými chorobami obličiek, zápale žalúdka
 • Opatrnosť je treba pri ovčích kiahňach (varicella) – podávame len v prípade, že nie je možné použiť liek s obsahom paracetamolu

Dôležité je vedieť, že:

 • Každý liek môže mať vedľajšie účinky, preto je treba dodržiavať správne dávkovanie. Paracetamol pri vyšších ako odporúčaných dávkach môže spôsobiť poškodenie pečene. Ibuprofen pri vysokých dávkach môže poškodiť žalúdok a obličky.
 • Ak má dieťa horúčku nad 38,5°C alebo má výrazné bolesti alebo nepohodlie, je treba podať liek proti teplote – ešte pred tým, ako bude dieťa vyšetrené lekárom.
 • Ak má dieťa teplotu nižšiu ako 38,5°C, ale má bolesti alebo výrazné nepohodlie, treba podať liek proti teplote (bolesti) aj v tomto prípade.
 • Nesmú sa podávať dva lieky proti horúčke naraz.
 • Pri prehriatí organizmu – úpale – lieky proti horúčke nefungujú, treba použiť fyzikálne metódy ochladzovania.
 • Ak dieťa vyvracia liek do 15 minút po podaní, môžeme v prípade potreby dávku zopakovať – ale vždy použijeme liek z inej skupiny liečiv – napríklad ak vyvracia liek s obsahom paracetamolu, podáme liek s účinnou látkou ibuprofen.
 • Ak dieťa podaný čapík do konečníka vytlačí celý von do 1-2 minút, je možné v prípade potreby dávku zopakovať, ale vždy použijeme liek z inej skupiny liečiv.

Nikdy nepodávajte deťom do 15 rokov lieky ako Acylpyrin a Aspirin (s obsahom kyseliny acetylsalicylovej). Hrozí riziko závažného poškodenia pečene a mozgu – Reyov syndróm. Výnimkou je len liečba niektorých chorôb, podávajte len na odporúčanie lekára. Opatrný treba byť aj pri podávaní horúcich nápojov používaných u dospelých pri chrípke, vždy obsahujú antipyretikum v kombinácii s ďalšími účinnými látkami a väčšinou nie sú vhodné pre deti do 6 rokov.

Fyzikálne metódy znižovania teploty.

Pri odparovaní vody z povrchu tela dochádza zároveň k úniku tepla, a tak sa telo ochladzuje.

Efekt fyzikálneho ochladzovania je krátky. Tento spôsob môže vyvolať u dieťaťa značne nepríjemné pocity, nepokoj a tras, čo môže horúčku ešte zvýšiť. Ak však vaše dieťa výrazne ochladzovanie neodmieta, môže byť pomocou. Je dôležité si uvedomiť, že ochladzovanie je najúčinnejšie so súčasným podávaním liekov proti horúčke. Fyzikálne ochladzovanie totiž neovplyvňuje termostat v mozgu, ktorý je nastavený na vyššiu teplotu ako normálne, preto sa pri chladení telo snaží zachovať horúčku a preto sa bráni trasom svalov a vnútornou tvorbou tepla. Termostat v mozgu sa prestaví až podaním liekov proti horúčke.

Fyzikálne ochladzovanie používajte ak:

 • teplota je nad 39,5°C – najskôr podajte liek proti horúčke
 • teplota je nad 39°C a naďalej stúpa – dieťa sa snažíme schladiť , kým nezaúčinkujú lieky proti horúčke (účinok väčšiny liekov sa dostaví až po 1-1,5 hodine od podania)
 • dieťa vracia a nevie udržať v žalúdku liek proti horúčke
 • dieťa je alergické na oba lieky proti horúčke (veľmi zriedkavé)
 • dieťa so závažným poškodením pečene alebo ťažkým neurologickým postihnutím
 • dieťa s úpalom (lieky proti horúčke neúčinkujú)

Fyzikálne metódy ochladzovania sa nesmú používať u detí s mramorovanou a chladnou kožou na nohách a rukách.

Trenie vlhkou špongiou: Cieľom je vytvoriť na povrchu kože jemný film vlažnej tekutiny (29-30°C), ktorá odoberá koži teplo a následne sa odparuje. Trením sa tiež rozširujú cievy v koži a tým sa zvyšuje odvádzanie tepla sálaním. Na kožu celého tela dieťaťa okrem vlasovej časti hlavy naneste jemným trením vlhkou špongiou film vlažnej vody, a nechajte odpariť. Po odparení opäť zopakujte 2-3 krát. Najvyšší účinok je prvých 30 minút, neskôr účinnosť chladenia klesá.

Obmývanie tela: Dieťa môžete obmývať mokrou špongiou vo vaničke s vlažnou až mierne teplou vodou od 29-32°C po dobu približne 10 minút. Pohodlnejšie je dieťaťu v polo-sede až sede, v ležiacej polohe sa môžu cítiť nepríjemne. V miestnosti by mala byť teplota okolo 24°C. U starších detí môžete použiť sprchu s rovnakou teplotou vody, pre menšie deti nie je sprchovanie odporúčané. Sprchovať začnite od nôh postupne nahor. Ak sa dieťa začne triasť, znamená to, že voda je príliš studená a je potrebné dieťa vybrať z vaničky a osušiť.

Vlažné obklady a zábaly : Na posteľ položte suchú osušku, aby ste nezmáčali posteľ. Namočte plienku alebo osušku do vlažnej vody s teplotou medzi 22 až 25°C a dôkladne vyžmýkajte. Chladnú tkaninu položte na posteľ a dieťa na ňu uložte a zabaľte od ramien po slabiny tak, že končatiny zostanú voľné. Počkajte 7-10 minút, kým sa osuška neoteplí. Keď je osuška teplá, dieťa odbaľte a zľahka utrite. Zábal môžete 2-3 krát zopakovať.

Nikdy dieťa:

 • Nepotierajte alkoholom alebo alkohol obsahujúcimi prípravkami.
 • Nekúpte alebo nesprchujte studenou vodou (je to pre dieťa veľmi nepríjemné – a jedným z cieľov liečby horúčky je pohodlie dieťaťa. Pôsobenie chladu na telo môže spôsobiť triašku a tras svalov, čo môže naopak teplotu zvyšovať)
 • Neošetrujte fyzikálnym ochladzovaním, ak má dieťa studené ruky a nohy, mramorovú kožu, pri chorobách s mokvajúcimi vyrážkami alebo pri výraznom odmietaní a negativizme dieťaťa.