DOVOLENKA!!!

V dňoch 21.8.- 31.8.2023 čerpáme dovolenku. Vo štvrtok 17.8.budeme pracovať od 7,00h do 15,00h. V piatok 18.8.bude MUDr.Zdráhalová pracovať len do 10,00h. Nazad v práci bude 4.9.2023. Počas dovolenky bude len obmedzene podľa možností odpovedať na maily, komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí nebude možná.

Režim počas dovolenky- v ambulancii bude prítomná sestrička Evička počas štandardných ordinačných hodín. Oba štvrtky počas dovolenky bude ambulancia otvorená od 7,00 do 15,00h. V ostatné dni je ambulancia otvorená štandardne. Pokiaľ potrebujete administratívny úkon, neblokujte, prosím, telef.linku, v ordinačných hodinách sa rovno zastavte v ambulancii.

Zástup– počas dovolenky zastupuje MUDr.Drusková Beáta vo svojej ambulancii, vyšetruje len akútne prípady po telefonickom dohovore. tel.0904/521914. PROSÍM, chronické, dlhodobé problémy a ťažkosti budeme riešiť po návrate z dovolenky.

Mimo ordinačných hodín zastupujúceho lekára je možné v akútnych prípadoch vyhľadať pomoc v APS( pohotovosti). PROSÍM, využívajte detskú pohotovosť v odôvodnených prípadoch, pri akútnom zhoršení zdravotného stavu.